header.jpg
Image

INLIGTING TYDENS LOCK DOWN

SMS sal elke Maandag aan ouers gestuur word met die werk, per vak, vir die week.

Brief van skoolhoof

15 Mei 2020

Geagte Ouer/Voog

TERUGVOERING AAN OUERS

Graag gee ons die volgende inligting aan u deur:

Voorgestelde skoolkalender

Die kalender is onderhewig aan die situasie en vlak van inperking

Kwartaal

Van

Tot

2

1 Junie  (infasering)

24 Julie

3

3 Augustus

23 September

4

28 September

9 Desember

Aanlynklasse en werk

Baie dankie aan al ons leerders wat so getrou hulle werk doen en instuur.  Julle verstaan die waarde van verantwoordelikheid.

 • Die personeel doen baie moeite om die werk by die leerders uit te kry.
 • Dit is belangrik om sovêr as moontlik ‘n roetine te hê van wanneer leerders opstaan, skoolwerk doen en wanneer hulle gaan slaap.
 • Onderwysers gebruik meestal die WhatsApp, Google Classroom, Zoom en Teams platforms. Ons versoek ouers om nie u kind te glo as hy/sy sê daar is niks werk nie.  Daarom stuur ons ‘n SMS aan u met die week se werk.
 • Ons het ook die personeel versoek om nie die leerders te oorweldig met te veel tuiswerk op een slag nie.
 • Personeel gaan ‘n vaste rooster volg vir gade 10, 11 en 12.

Graad 12 (Moontlike datum 1 Junie 2020)

 • Die graad 12-leerders keer moontlik op 1 Junie 2020 terug na die skool.
 • Alle reëlings ten opsigte van die veiligheid van leerders sal noukeurig aan ouers en leerders gekommunikeer word.
 • Leerders ontvang gesigmaskers en hul temperature sal daagliks gemonitor word.
 • “Hand sanitizers” sal beskikbaar wees en die gebruik daarvan op gereelde basis by die skool en koshuis word aanbeveel.
 • Sosiale distansiëring sal die heeltyd geld.
 • Graad 12- en 7-koshuisleerders keer ook terug na die koshuise en sal vir die periode alleen in ‘n kamer geplaas word. ‘n Spesiale kennisgewing ten opsigte van veiligheidsmaatreëls in die koshuis sal aan u gekommunikeer word vanaf 25 Mei 2020.
 • Koshuisleerders sal net op Sondag, 31 Mei 2020, toegelaat word. Tye van aankoms sal aan u gekommunikeer word.
 • Die skool sal alle maatreëls om ons leerders en personeel gesond te hou, baie streng toepas.
 • Die skoolrooster wat gevolg gaan word deur die graad 12-leerders is afgehandel. Baie dankie aan mev. Brand vir haar harde werk.  Die leerders sal die meeste van hul klasse in die skoolsaal ontvang.
 • Die personeel verstaan dat alle leerders nie op dieselfde plek gaan wees ten opsigte van werk wat gedoen is tydens die grendeltydperk nie. Dit sal in hierdie tydperk aangespreek word. 

Voorkoms

Ons is deeglik bewus van die feit dat haarkappers nog nie toegelaat word om te werk nie.  Ons versoek egter alle leerders wat terugkeer om volgens die gedragskode van die skool netjies in skooldrag en geskeer te wees.  Sodra haarkappers mag begin werk, sal die normale haarreëls weer geld.

Matriekafskeid

Daar is baie navrae vanaf personeel en leerders of die matriekafskeid voortgaan hierdie jaar.  Die huidige datum wat op die jaarprogram verskyn, is hoogs onwaarskynlik.  Ons wil egter elke graad 12-leerder verseker dat die skoolbestuur alles in hul vermoë sal doen om wel later ‘n matriekafskeid te hou. Dit sal natuurlik afhang van hoe die res van die jaar sal verloop met Covid-19 in ons land.

Jaarprogram

Baie van die aktiwiteite wat in die jaarprogram geskeduleer is, gaan nie meer plaasvind nie.  Alle nuwe datums van aktiwiteite wat wel mag plaasvind, sal aan u gekommunikeer word. 

Ons kan u as ouer verseker dat ons in al ons handelinge die veiligheid van leerders en personeel eerste sal stel en streng volgens die verskillende beleide sal optree.

Baie dankie en wees te alle tye veilig.

HH Gunter
SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof

1 Mei 2020
Geagte Ouers

Na aanleiding van die mediakonferensie op 30 April 2020, reageer ons as volg:

 1. - 4 Mei 2020 Departementele persone na Kringkantoor.
 2. - 11 Mei 2020 Skoolbestuurspanne, administratiewe personeel en skoonmakers begin.
 3. - 18 Mei 2020 Opvoeders begin.
 4.  -1 Junie Graad 12-leerders begin.

Die ander grade sal geleidelik daarna terugkeer na die skool.  Wanneer leerders na die skool terugkeer, sal hulle maskers vanaf die skool ontvang.  Graad 12-leerders sal in die skoolsaal onderrig ontvang en by keusevakke, waar die getalle kleiner is, in klaskamers om die sosiale ruimte te verseker.  Alle klasse en badkamers sal ontsmet word volgens die regulasies soos deur Departement van Gesondheid van skole vereis word. 

Die res van die grade sal voortgaan net soos tans totdat hulle mag terugkeer na die skool.  Die sillabusse vanaf grade 1 tot 11 sal aangepas word sodat alle werk opgevang kan word sodra die leerders terug is by die skool.  Geen kind sal benadeel word wat nie klasse kan volg op die verskillende platforms nie.

Die Bestuurspan en SBL-voorsitter het reeds vergader op 30 April en toestemming gegee vir die aankoop van addisionele toerusting om die leerder te veiligheid verder te beskerm.  Geen sport en kultuur sal beoefen word nie.

Graag vra ek u voorbidding vir al die gebeure wat moet plaasvind by die skool en in Suid-Afrika.  Ons sal u op hoogte hou as daar verdere verwikkelinge is.

Groete.

Hein Gunter
Skoolhoof

Brief van skoolhoof

17 April 2020
Geagte Ouer/Voog

Ter wille van rustigheid in die gemoed wil ons graag in hierdie onseker tye vir u ‘n paar algemene reëlings deurgee. Ons is nog in afwagting van meer finale inligting en wysigings vanaf die President en Departement van Onderwys. Ons sal dus dan eers aan u kan deurgee:
1. wanneer die skole vir watter grade gaan open,
2. watter aanpassings ten opsigte van die sillabusse gemaak is en
3. watter wysigings daar in die assesserings van 2020 gemaak gaan word.

Reëlings wat tans geld tot tyd en wyl ons meer sekerheid het, is as volg:
 1. Alle werk wat tans op watter platform ook al aan leerders gegee word, sien ons as verrykend. Die onderwysers het egter aan leerders werk gegee in die laaste week van kwartaal 1, en daardie werk is wel verpligtend vir almal. Dit sal beskou word as afgehandel en personeel sal net seker maak dat leerders dit wel voltooi het.
 2. Alle werk wat leerders nou van onderwysers ontvang, bied aan leerders die geleentheid om ander vaardighede te ontwikkel soos byvoorbeeld selfwerksaamheid, selfverantwoordelikheid en selfdissipline. Leerders wat ten volle by hierdie platforms inskakel, ontwikkel dus meer hierdie vaardighede as wat hulle kennis op vakgebied inwin. Hierdie vaardighede is lewensvaardighede en dra by tot die holistiese ontwikkeling van u kind en dit is die hoofdoel van werk wat nou aan leerders aangebied word.
 3. Onderwysers sal steeds aan leerders werk aanbied of deurstuur totdat die skool weer open, maar leerders gaan nie noodwendig vir elke vak werk ontvang nie. Nie al die vakke leen hulle daartoe dat onderwysers werk vir kinders kan stuur wat hulle self moet baasraak nie.
 4. Alle werk wat deur die Departement voorgeskryf gaan word vir assessering, deurlopend en finaal, sal volledig deur die onderwysers met die kinders behandel word sodra die skole weer open. U kind is dus op hierdie stadium nie agter met sy werk nie. Die Departement hou die tydsraamwerk ook in berekening met finale beplanning.
Ons wil u ook aanraai om hierdie geleentheid te gebruik om u kind te help om ander vaardighede as akademie te ontwikkel. Alle leer het nie net te doen met akademiese vakke nie. Dink byvoorbeeld aan vaardighede soos huiswerk, kosmaak, regpak en organiseer, tuinwerk, handwerk, ens. Dit is alles waarvoor kinders nie in hul besige skoolprogram tyd kry nie.

Moet u asseblief dus nie steur aan enige inligting wat nou reeds versprei word nie. Niks daarvan is al gefinaliseer nie. Ons sal u amptelik inlig sodra ons finale inligting vanaf die Departement ontvang. Weet ook verseker dat ons skool sal hou by watter wysigings deur die Departement voorgeskryf gaan word en dat ons aanpassings sal maak tot voordeel van elke kind.

Vriendelike groete.
HH Gunter
Skoolhoof

Tiere Nuusbrokkies

Kliek hier om na die SACoronavirus webblad te gaan

Uit die Tiere se mond

Kultuur Nuus

Image
Die jaarlikse Voete vir Jesus dag het weer 'n insameling vir skryfbehoeftes gehou. Daar is ook 'n bedrag van R1 005.00 bymekaar gemaak. Hierdie insameling is vir Huis van Heerde gedoen
Image
Die Tiere vir Christus organisasie het in Dwarskersbos gaan kamp.
Die fasiliteerder van die kamp was Bernadette Otto. 
Ons het net weereens daar gehoor en ervaar dat God se Genade en Barmhartigheid groot en werklik is.

Sport Nuus

Image
Francois Malan eindig 1ste in hammergooi tydens die Wes-Kaap byeenkoms.
Image
Jeanell le Roux het deelgeneem in die O/16 afdeling aan Kyokushinkan.
Sy het 'n derde plek behaal.
Image
Senior Victor Ludorum: Déan van Dyk
Senior Victrix Ludorum: Annoushka Truter
Junior Victor Ludorum: Dirk du Toit
Junior Victrix Ludorum: Mari Kemp
Image

V.l.n.r. agter: Corné Basson, Francois Malan (8ste in diskus en 1ste in hamergooi), Schalk Senekal (8ste in diskus sowel as gewigstoot).

V.l.n.r. derde ry: Anka Crous (8ste in diskus), Deacon Irion, Mikiala Kaboni (5de in 400m).

V.l.n.r. tweede ry: Adelene Vorster (7de in 400m en 8ste in 800m), Rezin Cleophas (3de in 110m hekkies).

V.l.n.r. voor: Lakeisha Heyns (3de in spiesgooi), Jacklyn Jones, Amaï Bester (8ste in 100m).

Image
Rezin Cleophas (links), Francois Malan (middel) en Lakeisha Heyns (regs) is tot die Boland Atletiek span verkies.
Image

Hierdie tennisspelers is vir die Boland Platteland Tennisspan gekies en het teen WP in Worcester gespeel. Voor v.l.n.r. Nienke Smit, Marné Bester, Annoushka Truter, MJ van Zyl. Agter: Hermann Hartung, Danielle Kitshoff, Alica Bester.

Skoollied

Op Moorreesburg, mooi Moorreesburg,
Waar die grane golwend waai,
Lag die veldblom op die lande,
Groei die saad van boer gesaai.
Kom voorwaarts, trou, slagvaardig,
Ons skool moet altyd groei,
Met hand en voet, met hoof en hart,
Tot ongekende bloei.
Laat Moorreesburg op ons trots wees,
Al is ons ook lank reeds weg.
Bly net trou aan ideale
Staan vir opgang en vir reg.

Ons Missie

- Om ‘n christelike, positiewe, veilige en gelukkige leeromgewing te skep;
- waar alle leerders sukses, waardes, vriendskap en trots sal ontwikkel;
- waar leerders die diverse talente en kulturele agtergrond van elke leerder sal respekteer;
- hul volle potensiaal sal bereik;
- en sal strewe om as verantwoordelike jong burgers ‘n positiewe bydrae tot die groei en ontwikkeling van Suid-Afrika te lewer.

Akademie

Image

HOËRSKOOL DIRKIE UYS ONTVANG 'N TOEKENNING VIR ALGEHELE VERBETERING IN AKADEMIESE PRESTASIE: GRAAD 9
Dit is vir skole met 'n leerdertal van minder as 600

Spesiale Nuus

Image

Mnr en Mej Valentine is:
Hannes Mostert en Danielle Kitshoff

KRINGLEIERS 2020

Image

Dankie aan al ons borge wat deur die jaar by ons staan op vele vlakke. Ons is trots op ons Tiere vriende!!

Hoërskool Dirkie Uys
Posbus 212
Moorreesburg
7310

Tel. (022) 433 2253
Faks (022) 433 3901
E-pos: ontvangs@dirkieuys.co.za