header.jpg

VRL

2021

 

 

HOOFLEIERS VIR 2021

 

Boodskap van die Hoofdogter 

Boodskap van die Hoofseun 

Ek wil begin deur te sê dit is ‘n eer en voorreg om hoofmeisie van Hoërskool Dirkie
Uys te wees. Baie dankie dat julle julle vertroue in my gestel het. Ek sal daagliks
daarna streef om ‘n voorbeeld te wees in die uitleef van ons skool se waardes en sal
graag hierdie jaar, saam met elke Dirkie Uyser wil groei. Geluk aan my mede-VRL
lede, asook aan die hoofleiers, ek glo ons sal as ‘n span, hoë hoogtes bereik. Graag
wil ek dankie sê vir my hemelse Pappa, wie die grootste voorbeeld in my lewe is, en
wie se beeld ek elke dag probeer navolg. Baie dankie aan my ouers en familie,
sonder julle, sou ek nie die persoon wees wie ek vandag is nie.
Graag sluit ek af met 1 Petrus 1:17 waarop ek my lewe rig: Wat vir God saak maak
is of iemand vir Hom leef of nie. Laat julle hele lewe dus vertel van die respek wat
julle vir God het. 

Jana de Waal

Ek, Christiaan Bester, hoofseun van Hoërskool Dirkie Uys vir 2021, wil graag van hierdie
geleentheid gebruik maak om baie dankie sê aan my medeskoliere wat my tot die VRL
verkies het, en vir die VRL wat hul vertroue in my geplaas het om hulle deur die komende
jaar te lei. Ek wil ook dankie sê aan my ouers en onderwysers, vir hul opvoeding en
ondersteuning. Die grootste dank kom die Here toe, wat vir my hierdie deur oopgemaak het
vir verdere groei.

Ronald Reagan het eenmaal gesê: “The greatest leader is not necessarily the one who does
the greatest things. He is the one who gets the people to do the greatest things.”

Net so hoop ek om elke Tier van 2021 te inspireer om fantastiese dinge te doen. Saam sal ons ‘n verskil kan maak.

Christiaan Bester

 

VRL VOORSITTER EN ONDER-VOORSITTER 2021

 

VRL VIR 2021

 

Gr. 12:
Amaï Bester
Christiaan Bester
Marné Bester
Jana de Waal
Helizé Dippenaar
Tiaan Korkie
Francois Malan
Chris van der Westhuizen
Gr. 11:
Shalom Frans
Britney Prins
Nienke Smit
Abbi van der Westhuizen
Annika Visser
Gr. 10:
Alica Bester
Walter Bester
Juan Kitshoff
Zia van Dyk
Gr. 9:
Rivaldo Adams
Zánder Truter
Surita Weideman
Gr. 8:
Prudence Dietrich
Hadassa Engelbrecht
Gert van Schalkwyk