header.jpg

Skoolkode

 

Die logo is ontwerp deur Karin Beukes, ‘n derdejaar student in Bedryfskommunikasie en Grafiese Ontwerp aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

Die goudgeel son en horison simboliseer die oneindigheid sonder grense.

Die donkerblou driehoek simboliseer God, ons naaste en onsself en die Christelike grondslag waarop ons skool en onderwys berus.

Die groter en kleiner figure in skakerings van blou dui op die leerder en opvoeder, asook die leerder en ouer.

Die hande van die figure strek uit na die toekoms en moontlikhede sonder grense wat ons visie treffend uitbeeld.


Dit is die strewe van Hoërskool Dirkie Uys om as ‘n opvoedkundige sentrum van uitnemendheid in die Wes-Kaap bekend te staan. Die geskiedenis en tradisies van die skool dra elke dag by tot die verwesenliking van hierdie doel. Dit is vir ons belangrik om jong volwassenes wat nie net ‘n bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van ons pragtige land nie, maar wat wel ‘n wesenlike verskil kan maak, in die samelewing in te stuur. Dit is ons doel hier by Hoërskool Dirkie Uys om die leiers van môre te kweek.

Die “skool sonder grense” visualiseer die missie om elke leerder in staat te stel om optimaal te funksioneer. Dit kry ons reg deur elke leerder se intellektuele, liggaamlike en geestelike ontwikkeling optimaal te stimuleer.

Die skool beskik verder oor uitstekende koshuisgeriewe vir seuns en dogters. Dit stel leerders van oral oor die Wes-Kaap in staat om onderrig te ontvang in ‘n plattelandse atmosfeer waar goeie waardes, dissipline en norme deel vorm van die alledaagse lewe.

Graag wil ons u kind uitnooi om in 2006 te kom deel in hierdie uitnemendheid en tradisie. Maak die leuse “môrelig roepingsplig” deel van u lewe.

 

 

Ons missie is:

  • Om ‘n christelike, positiewe, veilige en gelukkige leeromgewing te skep;
  • waar alle leerders sukses, waardes, vriendskap en trots sal ontwikkel;
  • waar leerders die diverse talente en kulturele agtergrond van elke leerder sal respekteer;
  • hul volle potensiaal sal bereik;
  • en sal strewe om as verantwoordelike jong burgers ‘n positiewe bydrae tot die groei en ontwikkeling van Suid-Afrika te lewer.