header.jpg

Sport

 

 

 

SPORTKODES

 

SPORTKODE: Atletiek

Organiseerder: Mnr A. Bester

Doelwitte en riglyne:

•Om aan elke leerling die geleentheid te bied om die talente wat hy vir die sportsoort ontvang het,   maksimaal te ontwikkel.
•Om gesonde oefening aan soveel as moontlik leerlinge te bied.
•Om die regte gesindheid en dissipline teenoor sport en oefening by leerlinge tuis te bring.
•Om leerlinge te leer hoe om te oefen, hoe om oefenprogramme uit te werk sodat hulle in die volwasse lewe kan voortgaan met oefening sonder om totaal afhanklik van ‘n afrigter te wees.
•Om ‘n liefde vir die sportsoort by leerlinge tuis te bring sodat hulle eendag iets vir die sport sal    terugploeg as afrigters en/of beamptes.

Betrokkenheid:

•Kompetisie tussen spanne i.v.m. meeste oefeninge bygewoon en % deelname aan kleure-atletiek.
•Motiveer matrieks om deel te neem sodat hulle die res van die skool kan motiveer.
•Kinders wat “niks” doen nie, moet ‘n geldige rede gee.

 
Oefendae en tye:
Tot kleure-atletiek: Maandae, Dinsdae en Woensdae van: 16:15 tot 17:30
Daarna reël elke afrigter met die atlete wat betrokke is ‘n tyd wat geskik is.
Minimum van 2 oefeninge per week.
Ekstra oefeninge moet met afrigters self gereël word.

•Ouers moet kinders aanmoedig om aan die kleure-atletiek deel te neem.
•Ons wil weer, soos in die verlede, massa-deelname hê.
•Kleure-atletiek en Wes-Bolandbyeenkoms is vir HDU ‘n groot fondsinsamelingsgeleentheid. Ons bedank al die ouers wat bereid is om as beampte op te tree of diens te doen in die kafee.

SPORTKODE: Tennis

Organiseerder: Mev A Bester

Doelwitte en riglyne:

•Om so hoog as moontlik in die liga te presteer.
•Leerlinge moet die spel, tennis, geniet.
•Ekstra wedstryde te reel.

SPORTKODE: Swem

Organiseerder: Mnr A Volschenk

Doelwitte en riglyne:

•Om met behulp van die personeel meer kinders aan die sport te laat deelneem.

Betrokkenheid:

•Personeel moet entoesiasties teenoor die sport wees.

SPORTKODE: Golf

Organiseerder: Mnr J Wessels

Die Gholfspanne word volgens hulle amptelik voorgee gekies, seun en dogters. Alle leerders moet skoolgaande ouderdom wees om vir HDU te verteenwoordig. 

Doelwitte en riglyne:

•Om meer leerlinge te betrek by die uiters mededingende sport, wat baie lewenswaardes te voorskyn bring en intregriteit as ‘n prioriteit gestel word.  

SPORTKODE: Skaak

Organiseerder: Mev T Brand

Tydens skaakoefeninge speel die betrokke leerders teen mekaar om te bepaal wie die beste speler is. Daarvolgens word die rangorde vasgestel.

Doelwitte:

•Kry meer leerders betrokke.
•Reel vriendskaplike wedstryde teen buurskole.

Leerders wat aan proewe wil deelneem moet op hul eie oefen, daar is verskeie rekenaarprogramme beskikbaar.

SPORTKODE: Krieket

Organiseerder: Mnr 

Doelwitte en riglyne:

•Om jong krieketspelers die geleentheid te gee om hul talente te ontwikkel op alle vlakke, sodat elke speler sy volle potensiaal kan bereik.
• Dat leerders op ‘n informele manier selfdissipline kan aanleer en hoe om hulself te kan uitleef in sport en dit te kan geniet.

SPORT: Rugby

Organiseerder:

Ouderdomsgroepe word volgens die Boksmart regulasies gekies. Rugby volg slegs Boksmart regulasies.

SPORT: Hokkie

Organiseerder: Me L Eygelaar

Die sosiale aspek van die hokkie behels leierskap, samewerking, aanvaarding en getrouheid.
Die fisiese aspek van hokkie behels ‘n gesonde leefstyl en liefde vir die sport.

SPORT: Netbal

Organiseerder: Mev A   Bester

Liefde, omgee, respek en spanverhouding te kweek en om elke oomblik te geniet. Elke wedstryd hulle beste te gee wen of verloor daaruit te leer.