Sport

buitemuurs program 

 

 

SPORTKODES

 

SPORTKODE: Atletiek

Organiseerder: Mnr A. Bester

 

Doelwitte en riglyne:

•Om aan elke leerling die geleentheid te bied om die talente wat hy vir die sportsoort ontvang het,   maksimaal te ontwikkel.
•Om gesonde oefening aan soveel as moontlik leerlinge te bied.
•Om die regte gesindheid en dissipline teenoor sport en oefening by leerlinge tuis te bring.
•Om leerlinge te leer hoe om te oefen, hoe om oefenprogramme uit te werk sodat hulle in die volwasse lewe kan voortgaan met oefening sonder om totaal afhanklik van ‘n afrigter te wees.
•Om ‘n liefde vir die sportsoort by leerlinge tuis te bring sodat hulle eendag iets vir die sport sal    terugploeg as afrigters en/of beamptes.

Betrokkenheid:

•Kompetisie tussen spanne i.v.m. meeste oefeninge bygewoon en % deelname aan kleure-atletiek.
•Motiveer matrieks om deel te neem sodat hulle die res van die skool kan motiveer.
•Kinder swat “niks” doen nie, moet ‘n geldige rede gee.

 
Oefendae en tye:
Tot kleure-atletiek: Maandae, Dinsdae en Woensdae van: 16:14 tot 17:30
Daarna reël elke afrigter met die atlete wat betrokke is ‘n tyd wat geskik is.
Minimum van 2 oefeninge per week.

•Ouers moet kinders aanmoedig om aan die kleure-atletiek deel te neem.
•Ons wil weer, soos in die verlede, massa-deelname hê.
•Kleure-atletiek en Wes-Bolandbyeenkoms is vir HDU ‘n groot fondsinsamelingsgeleentheid. Ons bedank al die ouers wat bereid is om as beampte op te tree of diens te doen in die kafee.


SPORTKODE: Tennis

Organiseerder: Mev A Bester

Doelwitte en riglyne:

•Om so hoog as moontlik in die liga te presteer.
•Leerlinge moet die spel, tennis, geniet.
•Ekstra wedstryde te reel.

 

SPORTKODE: Swem

Organiseerder: Mnr A Volschenk

Doelwitte en riglyne:

•Om met behulp van die personeel meer kinders aan die sport te laat deelneem.

Betrokkenheid:

•Personeel moet entoesiaties teenoor die sport wees.

 

SPORTKODE: Golf

Organiseerder: Mnr J Wessels
 

Doelwitte en riglyne:

•Om meer leerlinge te betrek by die uiters mededingende sport, wat baie lewenswaardes te voorskyn bring en intregiteit as ‘n prioriteit gestel word.

  

SPORTKODE: Skaak

Organiseerder: mev T Brand
 

Doelwitte:

•Kry meer leerders betrokke.
•Reel vriendskaplike wedstryde teen buurskole.

 

Leerders wat aan proewe wil deelneem moet op hul eie oefen, daar is verskeie rekenaarprogramme beskikbaar.

 

SPORTKODE: Krieket

Organiseerder: Mnr F Hugo
 

Doelwitte en riglyne:

•Om jong krieketspelers die geleentheid te gee om hul talente te ontwikkel op alle vlakke, sodat elke speler sy volle potensiaal kan bereik.
• Dat leerders op ‘n informele manier selfdissipline kan aanleer en hoe om hulself te kan uitleef in sport en dit te kan geniet.

 

SPORT: Rugby

Organiseerder: Mnr F Joubert

SPORT: Hokkie

Organiseerder: Mev Y de Wet

SPORT: Netbal

Organiseerder: Mev A   Bester

Breadcrumbs